Privacyverklaring

Wij vinden het van belang dat de privacy van onze gebruikers gerespecteerd wordt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken, en voor welke doeleinden. Dit doen we uiteraard in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over Ons

Vloerverwarming.tips is een onder beheer van Tikkie breed v.o.f. Tikkie breed is gevestigd aan de meiland 17 in Obdam. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 085 – 4846144 of per mail via info@tbo.nu.

Welke gegevens we verzamelen

Bij het beheer van onze website (en gerelateerde diensten) verzamelen en verwerken wij verschillende persoonsgegevens. In sommige gevallen verstrekt u deze gegevens ook zelf aan ons, bijvoorbeeld als u een contactformulier invult. Het is daarom goed om te weten wat wij met deze gegevens doen.

In overeenstemming met de AVG gaan we zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ons doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het afleveren van onze goederen en diensten;
- Het afhandelen van uw betaling aan ons;
- Het opnemen van contact (bellen of mailen), indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Met andere woorden: computerprogramma's of -systemen nemen geen zelfstandige beslissingen zonder dat onze medewerkers daar toezicht op houden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schuimbeton.info.

Reacties via formulieren

Als u als bezoeker van onze website informatie verstuurt via een contactformulier of online een reactie achterlaat, verzamelen we deze gegevens. Gegevens die bezoekers achterlaten in een formulier kunnen eerst door een geautomatiseerde spamdetectie-service geleid worden.
Als uw reactie is goedgekeurd is uw profielfoto, en eventueel uw gebruikersnaam, publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om de prestaties van die websites te verhogen, en u beter van dienst te zijn. Zie ook de paragrafen Google Analytics en Facebook.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten ('embedded') inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten) van andere websites. Deze ingesloten inhoud gedraagt zich op onze websites exact hetzelfde als op de originele site.

Het is echter wel zo dat ook deze websites data over u kunnen verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Search Console om inzicht te krijgen in de prestaties van onze website. Met Google Analytics en Google Search Console houden wij de volgende gegevens bij:
• Bezoekersaantallen;
• Welke pagina’s bezocht worden, en hoe lang deze pagina’s worden bezocht;
• De regio’s waar onze bezoekers vandaan komen;
• Via welke kanalen onze bezoekers op de website komen;
• Met welke zoektermen bezoekers onze website vinden in zoekmachines.

Deze gegevens zijn verder anoniem.

Facebook

Wij adverteren via Facebook. Om de effectiviteit van onze advertenties te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Facebook Pixel, een analytische cookie. Facebook verzamelt hiermee gegevens van het websitebezoek van schuimbeton.info. De bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar.

De doelen van het gebruik van de Facebook Pixel:
• het meten van de effectiviteit van advertenties;
• vergelijkbare doelgroepen aanmaken die lijken op onze websitebezoekers, zodat toekomstige advertentiecampagnes gerichter kunnen worden ingezet;
• re-targeten van advertenties; oftewel het tonen van advertenties aan mensen die eerder interesse hebben getoond in onze producten;
• het voorkomen van het tonen van onze advertenties aan mensen die geen interesse hebben in onze producten;

Meer informatie over Facebook en hoe het omgaat met privacy en cookies, vindt je op de volgende pagina's:
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/568137493302217?helpref=faq_content

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met de Coöperatieve Dienstverlening Heerhugowaard, ons administratiekantoor. Met hen hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is. Wij werken bijvoorbeeld met verschillende partners die ervoor zorgen dat alle werkzaamheden goed tot uitvoering worden gebracht. U zult begrijpen dat hierbij ook de uitwisseling van persoonsgegevens dient plaats te vinden. Uiteraard verkopen wij nooit en te nimmer uw gegevens aan derden.

Bewaren van gegevens

Wanneer u een reactie achterlaat dan kan die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard worden. Voor gebruikers die geregistreerd staan op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op ieder moment bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Websitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.
Wij bewaren uw andere persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
• NAW-gegevens van onze personeelsleden bewaren we tot 7 jaar na uitdiensttreding.
• NAW-gegevens van onze klanten bewaren we 7 jaar (volgens de wettelijke termijn);

Gegevens die verzameld worden via cookies worden vaak één jaar bewaard, maar dit kan variëren per cookie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tbo.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Dit verzoek kunnen wij niet honoreren als het gaat over gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons