Inbreuk merkenrecht procedure

WANNEER MERKINBREUK

Wat is merkinbreuk?

Van merkinbreuk is sprake als anderen een geregistreerd merk gebruiken of misbruiken zonder toestemming van de merkhouder. Inbreuk op merken kan door dezelfde of vergelijkbare namen te gebruiken voor gelijkende producten of diensten of door nepproducten te verkopen.

Merkenregister en 2.20 bvie

Het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) geeft in artikel art 2.20, eerste lid, sub a t/m d de 4 merkinbreuk criteria. Er is sprake van inbreuk op merkenrecht wanneer:

  • een teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (Identiteitsinbreuk)
  • een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of gelijkende waren of diensten (herkomstinbreuk)
  • ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie wordt gedaan van een merk (goodwillinbreuk)
  • een teken anders dan ter onderscheiding wordt gebruik

Merkinbreuk schadevergoeding

De bescherming is dus heel breed, want het heeft niet alleen betrekking op identieke namen of logo’s voor exact dezelfde producten of diensten, maar ook voor gelijkende tekens voor vergelijkbare producten of diensten.

Ontdek hoe we kunnen helpen bij merk inbreuk.

Hoe kun je optreden tegen merkinbreuk?

Bescherming van het merk
Bij inbreuk op je merk is het belangrijk dat de merkhouder actief hiertegen zal optreden. Als je dat niet doet, dan beperkt dat de bescherming van het merk.
Strategische planning

Hierdoor kan je in theorie in de toekomst minder goed optreden tegen inbreuk op je merkenrecht door anderen.

Optreden tegen inbreuk

Dit moet goed worden ingeleid om hoge kosten te voorkomen en daarom is het verstandig om te beginnen met een sommatiebrief.

Merkinbreuk schadevergoeding

Als deze sommatie geen effect heeft, kan je altijd nog een kort geding starten. Neem contact met ons op en onze advocaten helpen u hierbij.

Woodstock Vloeren

Woodstock realisaties