Warmtecapaciteit

Warmtecapaciteit

Wat is warmtecapaciteit en waarom is het zo belangrijk?

isolatie materialen

Warmtecapaciteit is een cruciale factor bij het ontwerpen van energiezuinige gebouwen en het selecteren van materialen voor warmte-opslag. Het bepaalt hoeveel warmte een materiaal kan opnemen of afgeven voordat de temperatuur verandert.

Materialen met een hoge warmtecapaciteit, zoals beton of water, kunnen grote hoeveelheden warmte opslaan zonder een significante temperatuurstijging. Dit maakt ze ideaal voor het bufferen van temperatuurschommelingen en het stabiliseren van het binnenklimaat.

Gebouwen met een hoge warmtecapaciteit hebben minder energie nodig voor verwarming en koeling, waardoor de energierekening omlaag gaat. Bij de keuze van bouwmaterialen is het dus essentieel om de warmtecapaciteit in overweging te nemen voor een optimale warmte-opslag en energiezuinigheid.

Warmtecapaciteit definitie

Warmtecapaciteit (volumiek; energie per m3 per Kelvin)

Ook kan de warmtecapaciteit per volume-eenheid worden gebruikt, de volumieke warmtecapaciteit of volumetrische warmtecapaciteit, de eenheid is J/m3K (water heeft een volumieke warmtecapaciteit van 4187 kJ/m3K; het getal is bij water identiek aan dat van de soortelijke warmte omdat 1 m3 1000 kg is; ofwel 4,2 MJ/m3K).

In formule is de warmtecapaciteit C = ΔQ / ΔT [Joule/K].

De hoeveelheid warmte die toegevoerd moet worden om het materiaal ΔT in temperatuur te laten stijgen is dan: Q = C * ΔT [Joule].

Bij de definitie van warmtecapaciteit is de massa zelf, het aantal kg, niet belangrijk. Vaak willen we echter juist weten hoeveel energie nodig is om 1 kg van een materiaal 1 graad in temperatuur te laten stijgen. Dit heet de soortelijke warmte.

Soortelijke warmte c (energie per kg per Kelvin)
De soortelijke warmte c (kleine letter c) duidt de hoeveelheid energie aan die nodig is om 1 kg van een materiaal 1 graad in temperatuur te laten stijgen. De soortelijke warmte is een warmteopslag vermogen (per kg per graad) en wordt ook wel massawarmte of specifieke warmte genoemd. De eenheid van de soortelijke warmte is daarmee Joule per kg per Kelvin (want c = C / m).

In formule is de soortelijke warmte c = ΔQ / (m * ΔT) en de eenheid is [J/kgK].
In formule is de warmte die toegevoerd moet worden Q = c * m * ΔT [Joule].

De soortelijke warmte c van materialen verschilt nogal: water ca. 4200, ijs 2200, beton 840-920, staal 500, polyesterplaat 1470, kurk 1760 en hout 1880 J/kgK. Water komt er door de hoge soortelijke warmte gunstiger uit dan bijvoorbeeld beton. Dat is de reden dat een grote (geïsoleerde!) ton water als warmteopslag kan dienen.

Voorbeeld:
De soortelijke warmte van water is 4187 J/kgK. Om een boiler voor de badkamer met een inhoud van 50 liter water 40 graden K (of Celsius) in temperatuur te laten stijgen is dus nodig:
Q = 4187 J/kgK * 50 kg * 40 K = 8.374.000 J ofwel ca. 8,5 MJ (afgezien van de opwarming van de omgeving, de ommanteling van de boiler e.d., waardoor warmte verloren gaat).

Bij de soortelijke warmte van gassen onderscheiden we:
– soortelijke warmte bij constante druk (cp)
– soortelijke warmte bij constant volume (cv).

De voordelen van materialen met hoge warmtecapaciteit

energie label verhogen door gebruik schuimbeton

Materialen met een hoge warmtecapaciteit bieden onmiskenbare voordelen voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Deze materialen, zoals beton, baksteen en natuursteen, hebben de eigenschap om warmte op te slaan en geleidelijk weer af te geven. Dit proces, ook wel warmtebuffering of thermische massa genoemd, zorgt ervoor dat temperatuurschommelingen worden gedempt en de binnentemperatuur aangenaam blijft.

Een van de belangrijkste voordelen van hoge warmtecapaciteit materialen is energiebesparing. Door warmte op te slaan tijdens de dag en deze ’s nachts weer af te geven, wordt de behoefte aan verwarming of koeling geminimaliseerd. Dit resulteert in lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk.

Daarnaast dragen deze materialen bij aan een comfortabel binnenklimaat. Temperatuurschommelingen worden gladgestreken, waardoor het binnen aangenaam koel blijft in de zomer en behaaglijk warm in de winter. Dit verhoogt niet alleen het wooncomfort, maar kan ook gezondheidsvoordelen opleveren door een constanter binnenklimaat.

Warmtecapaciteit (volumiek; energie per m3 per Kelvin)
Ook kan de warmtecapaciteit per volume-eenheid worden gebruikt, de volumieke warmtecapaciteit of volumetrische warmtecapaciteit, de eenheid is J/m3K (water heeft een volumieke warmtecapaciteit van 4187 kJ/m3K; het getal is bij water identiek aan dat van de soortelijke warmte omdat 1 m3 1000 kg is; ofwel 4,2 MJ/m3K).

Muren met meer of minder massa (en ook “faseverschuiving” waarmee in uren het verschil wordt aangegeven in de warmtepiek buiten en binnen waarbij we ernaar streven om de warmtepiek binnenshuis in de nacht te laten vallen).

Of een grote warmtecapaciteit werkelijk gunstig is, hangt van de situatie af. Wanneer vloeren en muren met een grote warmtecapaciteit (groot warmte accumulerend vermogen, zie bij warmteaccumulatie) overdag sterk verwarmd moeten worden, kan het opwarmen van de gehele ruimte vrij lang duren. Tijdens de onverwarmde nachturen wordt de warmte weer uitgestraald. Door de extreme isolatie van nieuwe woningen is het warmteverlies ’s nachts bijna te verwaarlozen in de winter en hoeft er niet meer zo veel opgewarmd te worden.

Of muren met meer of minder massa gewenst zijn, is afhankelijk van welke bouwwijze men zelf wenst en hoe de exacte situatie is. Het blijkt dat woningen met meer massa sneller voldoen aan de BENG-eisen dan woningen met lichte constructies (houtskeletbouw en andere vormen van houtbouw); daarom is de BENG-eis voor die woningen met 5 kWh/m2 verhoogd.

Voordeel en nadeel van meer massa

Voordeel van meer massa is: (een materiaal met een hogere soortelijke massa, een hogere warmtecapaciteit of meer dikte) is: de massa kan meer warmte opnemen en afstaan wat een geleidelijke temperatuurstijging en -daling in de ruimte tot gevolg heeft en dus comfortabel aanvoelt (in de winter kan de zon de muren meer verwarmen waardoor na zonsondergang minder energie nodig is om de temperatuur op peil te houden; in de zomer wordt het overdag niet zo snel warm omdat de muren warmte opnemen).

Nadeel van meer massa is: in de zomer wordt meer warmte opgenomen die ’s nachts in huis blijft hangen (nachtventilatie kan een oplossing zijn; zie ook TOjuli bij BENG) en in de winter is overdag meer energie nodig om muren e.d. op te warmen (als die in de nacht hun warmte hebben verloren), maar bij de huidige extreme isolatie speelt de temperatuurdaling ’s nachts nauwelijks een rol.

Voordeel en nadeel van minder massa

Voordeel van minder massa is: er is in de winter minder energie nodig om de ruimte te verwarmen (de muren nemen veel minder warmte op dan bij “meer massa”).

Nadeel van minder massa is: bij veel zoninstraling is de temperatuur in huis snel hoog (de muren nemen nauwelijks iets op) en na verdwijnen van de zon of lager zetten van de verwarming daalt de temperatuur sneller (maar bij zeer goede isolatie speelt dat een geringere rol). Voor slecht geïsoleerde woningen zou “minder massa” voordelig kunnen zijn omdat dan minder warmte opgeslagen wordt in de muren (warmte die bij slechte isolatie ’s nachts weer verdwijnt).

Door zeer goede isolatie en ’s zomers goede zonwering en eventueel nachtventilatie is bij nieuwe woningen “meer of minder massa” niet zo belangrijk meer.

Naast temperatuurverschil ΔT en dikte van het materiaal is bij het opnemen en afstaan van warmte bij bijvoorbeeld een muur natuurlijk ook o.m. de mate van warmtegeleiding belangrijk: de warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda); lambda beton ca. 1,7 W/m.K en hout ca. 0,15, dus beton neemt veel sneller warmte op dan hout. Er bestond ook nog zoiets als het warmtepenetratiegetal b, de maat voor de reactie waarin de temperatuur van het oppervlak reageert op een warmte-toevoer: b = √(λ*ρ*c) dus afhankelijk van de lamba, de soortelijke massa en de soortelijke warmte.

Hoe warmtecapaciteit bijdraagt aan duurzame gebouwen

CO2 vetafdruk

Warmtecapaciteit speelt een cruciale rol in het creëren van duurzame en energiezuinige gebouwen. Het betreft de hoeveelheid warmte die een materiaal kan opslaan en weer kan afgeven. Materialen met een hoge warmtecapaciteit, zoals beton en baksteen, kunnen overdag warmte opnemen en ’s nachts weer afgeven. Dit draagt bij aan een constante binnentemperatuur, waardoor de behoefte aan verwarming en koeling afneemt.

Duurzame bouwmaterialen met een optimale warmtecapaciteit zijn essentieel voor ecologische woningen en energiezuinige gebouwen. Ze verminderen de CO2-uitstoot en besparen aanzienlijk op energiekosten. Door slim gebruik te maken van warmtecapaciteit kunnen we duurzamer bouwen en wonen zonder in te leveren op comfort.

Een aantal cijfers:

materiaalsoortel.
dicht-
heid

ρ

[kg/m3]
soortel.
warmte
c *)


[kJ/kgK]
volum.
warmte-
capaciteit
**)

[kJ/m3K]
warmte-
gelei-
dings-
coëff.
λ
[W/mK]
aluminium28000,882464237
argex (geëxp.kleik)3401,13740,58-1,00
baksteen17500,8414700,58-1,00
basalt2700-
3200
0,84-
0,92
2268-
2944
3,5
beton (gew.)24000,9222082,00
beton (grind-)24000,8420161,3-1,9
beton (cellen)6000,845040,22
bitumen
(een laag)
10501,8419320,66
cellenglas100-
200
0,84840-
1660
0,036-
0.058
     
cellulose (vlokken)22-35
platen: 75-85
2,146-
73
0,036-
0,040
chamotteca. 17000,84ca. 14001,1-1,3
cementca. 13000,84ca. 1100 
clt4501,67200,11
eps 150251,45360,035
gietijzer75000,5375050
gipsplaat700-
1150
1,0700-
1150
0,2
glas25000,8421000,8-0,9
glaswol zie bij minerale wol
gramitherm35-451,552-680,041
graniet2000-
3000
0,821640-
2460
3,5
grind (grof)20000,8416800,5
hardboard10001,6816800,17 
hennep (isol.) (niet hennepblok)35-
40
2,380-
92
0,042
hout5501,881034ca. 0,2
houtvezel-
plaat
ca. 2002,1420ca. 0,045
houtwol
(isolatie)
552,11150,038
humus-
aarde
14501,8426680,78
ijs (verg.
water)
9172,220172,1
     
kalk-
zandsteen
1750-
2200
0,84-
1,0
1470-
2200
1,0
katoen isolatierol201,6320,039
keramiek2500?0,671675?1,46
koelmiddel MEG glycol 30%10533,59137810,34 
koelmiddel MPG glycol 30%1038 3,79639400,34?
kurk (geëxpand)100-
200
1,76176-
352
0,041-
0,046
     
leem, leemsteen1650-
1800
1,01650-
1800
0,91
leem-
plaat
14501,014500,59
linoleum12001,4717640,17
lucht *) (droog)1,2931,0051,300,024
minerale wol (glaswol, steenwol)15-175
(vaak 30-40)
1,03015,5-
180
(vaak ca. 30-40) 
0,032-
0,040
naaldhout5501,8810340,14
paraffine9002,320700,25
perliet (korrels)65-
120
0,8455-
100
0,04-
0,06
pir-schuim30?1,236?0,019-
0,022
polyester-
plaat
12001,4717640,2
pur-schuim901,471300,035
pvc14001,4720580,17
     
rubber1200-
1600
1,471764-
2352
0,15-
0,29
schapenwol19-601,732-1020,038
sneeuw
(oud)
200-
800
2,3460-
1840
0,5-
1,8
speksteen29800,9829206,4
staal78000,48-
0,53
3740-
4130
58
steenwol zie bij minerale wol
stro1002,12100,052-
0,080
vlas25-351,640-560,038-
0,040
water
(verg. ijs)
10004,18741870,60
waterdamp, 100 gr C*)0,621,20,016
wol zie bij minerale wol of bij schapenwol
xps30-401,545-600,027-
0,038
zachtboard250-
300
2,1525-
630
0,08
zand (droog)16000,891424ca. 0,2
zand (nat)1800ca. 1,1ca. 2000ca. 1
zandsteen23000,841932 
*) bij gassen is de cp vermeld (constante druk); voor lucht geldt: cp/cv = 1,40
**) volumieke warmtecapaciteit  = soortelijke dichtheid ρ * soortelijke warmte c
let op: het resultaat is waarschijnlijk meestal té nauwkeurig, uitgaande van de significantie van de brongegevens


Ook de term specifieke warmtecapaciteit wordt gebruikt. Water heeft een specifieke warmtecapaciteit van 1,163 Wh/kg,K (Watt uur per kg per Kelvin). 
De relatie tussen warmtecapaciteit C en specifieke warmtecapaciteit kan als volgt uitgelegd worden:
specifieke warmtecapaciteit van water is 1,163 Wh / (kg, K)
1W = 1 J/s, dus 1 Wh = 3600 J
1,163 Wh / (kg, K) is dan 3600*1,163 J / (kg, K) ofwel 4186,8 J / (kg, K)
omdat 1 m3 water = 1000 kg wordt dit 4186800 J / (kg, K) ofwel 4,2 MJ / (m3, K).

De term capaciteit (geschiktheid, bekwaamheid; laadvermogen, kracht) is via het Franse capacité ontleend aan het Latijnse capacitas (ruimte, vatbaarheid, geschiktheid), tweede naamval capacitatis, een afleiding van het bijvoeglijk naamwoord capax (veel kunnende bevatten, ruim, omvangrijk), ook in oneigenlijk gebruik: "ontvankelijk voor iets", een afleiding van het werkwoord capere (pakken, nemen). Bron Joostdevree.nl.

Praktische toepassingen van warmtecapaciteit in woningen en gebouwen

Warmtecapaciteit speelt een cruciale rol in het regelen van de temperatuur in woningen en gebouwen. Door de juiste materialen te kiezen voor vloeren, muren, daken en andere constructies, kan de warmtecapaciteit optimaal benut worden om energie te besparen en een comfortabel binnenklimaat te creëren.

Vloeren met een hoge warmtecapaciteit, zoals beton of natuursteen, kunnen overtollige warmte opnemen en geleidelijk afgeven. Dit voorkomt snelle temperatuurschommelingen en draagt bij aan een constante, aangename temperatuur. Muren van massieve materialen zoals baksteen of kalksteen hebben eveneens een uitstekende warmtecapaciteit en helpen warmte vast te houden of af te geven, afhankelijk van de omstandigheden.

Ook daken spelen een belangrijke rol. Een goed geïsoleerd dak met een hoge warmtecapaciteit, bijvoorbeeld door het gebruik van beton, kan warmte bufferen en zo de energiekosten voor verwarming en koeling verlagen. Door slim gebruik te maken van de warmtecapaciteit van bouwmaterialen, kunnen gebouweigenaren aanzienlijk besparen op energiekosten en tegelijkertijd een comfortabele leefomgeving creëren.

Warmtecapaciteit berekenen en optimaliseren voor maximale efficiëntie

Het berekenen en optimaliseren van de warmtecapaciteit is cruciaal voor het bereiken van maximale efficiëntie in uw gebouw of installatie. Door de warmtebalans nauwkeurig te simuleren, kunt u de thermische prestaties analyseren en aanpassen voor optimaal thermisch comfort. Met geavanceerde softwaretools is het mogelijk om de warmtecapaciteit te berekenen op basis van materialen, isolatie en andere factoren.

Door deze gegevens te combineren met uw specifieke eisen, kan de warmtecapaciteit worden geoptimaliseerd voor een energiezuinige en comfortabele omgeving. Investeer in warmtecapaciteitsberekeningen en -simulaties voor een duurzame en efficiënte oplossing die voldoet aan uw behoeften.

Omarm de kracht van warmtecapaciteit voor een duurzamere en comfortabelere leefomgeving

Warmtecapaciteit is de sleutel tot een duurzamere en comfortabelere leefomgeving. Door materialen met een hoge warmtecapaciteit te gebruiken in gebouwen, kunnen we de energievraag drastisch verminderen en tegelijkertijd een aangenaam binnenklimaat creëren. Deze materialen absorberen en geven warmte geleidelijk af, waardoor pieken en dalen in temperatuur worden geëgaliseerd. Dit resulteert in minder gebruik van verwarmings- en koelsystemen, wat leidt tot lagere energiekosten en een kleinere koolstofvoetafdruk.

Bovendien bieden materialen met een hoge warmtecapaciteit een natuurlijke manier om gebouwen koel te houden in de zomer en warm in de winter. Dit draagt bij aan een comfortabeler binnenklimaat zonder de noodzaak van energie-intensieve klimaatregelingssystemen. Door deze materialen te omarmen, kunnen we niet alleen onze impact op het milieu verminderen, maar ook onze levenskwaliteit verbeteren.

De voordelen van warmtecapaciteit zijn talrijk en overtuigend. Het is tijd om deze krachtige eigenschap te erkennen en te integreren in onze bouwpraktijken. Laten we samen stappen zetten naar een duurzamere en comfortabelere toekomst.