Goede informatie schuimbeton

GOEDE INFORMATIE OVER SCHUIMBETON

WAT IS SCHUIMBETON

Ook: celbeton; niet: cellenbeton. Schuimbeton is een beton soort die grote cellen heeft. Schuimbeton is niet geschikt als draagconstructie.
De volumieke massa van schuimbeton ligt meestal tussen de 400 en 1100 kg/m3, soms tot zelfs 1600 kg /m3, afhankelijk van de gewenste karakteristieken. Bij een volumieke massa (densiteit) van bijvoorbeeld 800 kg/m3 is de druksterkte na 28 dagen meer dan 2,5 N/mm3 en de warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,17 W/mK.

schuimbeton aanmaak
Schuimbeton aanmaak

SCHUIMBETON MET VLOERVERWARMING

Schuimbeton is een vloeibaar mortel dat bestaat uit: cement (eventueel verschillende soorten), fijn zand, water, schuimmiddel en soms eventuele vulmiddelen (poederkoolvliegas – steenmeel).

Bij een schuimbetonpomp worden de componenten door een variabele aandrijving aangestuurd waardoor een constante schuimkwaliteit verkregen wordt. Door middel van een schuiminjectiesysteem in de transportleiding wordt het schuim geïnjecteerd en intensief gemengd en vervolgens naar de werkplek verpompt.

schuimbeton, spuiten, voor een sportaccommodatie
Schuimbeton spuiten voor een sportaccommodatie

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN SCHUIMBETON ZIJN ONDER MEER:

 • Het uitvullen en enigszins isoleren van vloeren
 • Het absorberen van trillingen uit de ondergrond (aardbevingen); zogenoemd trillingsabsorberend schuimbeton (TAS) wordt in Groningen in plaatvorm toegepast bij nieuwe woningen; de plaat schuimbeton is ca. 70 cm dik
 • Het opvullen van lege olietanks (mazouttanks), niet meer gebruikte rioleringen e.d.
 • Als werkvloer
 • Als grondstabilisatie, bijvoorbeeld bij opritten van viaducten, aanvullingen achter damwandconstructies en het snel en zettingsarm bouwrijp maken van terreinen
 • Als hellingsbeton (afschotlaag) op platte daken (zie tekening onder); bij een dakafschot van schuimbeton is een afschot van maximaal 15 mm per m mogelijk

 • Als vervanger van zand onder wegen
 • Bij een lichtgewicht constructie kan schuimbeton de fundering vormen
 • Als impactlaag (botsbeveiliging)
 • Als vloer van kruipruimtes een goede afsluiter (bodemafsluiter)
 • Als stabiele laag onder atletiekbanen, eventueel geperforeerd voor drainage.

VOORDELEN VAN SCHUIMBETON ZIJN:

 • Laag volumegewicht ten opzichte van "normaal" beton
 • Gesloten cellenstructuur, waardoor redelijke isolerende eigenschappen (voor schuimbeton van 400-500 kg/m3 geldt: een laag van 35 cm geeft een R-waarde van ca. 3,5 m2K/W)
 • Monolithisch
 • Vrij hoge sterkte
 • Relatief goedkoop
 • Duurzaam (lange levensduur, rot niet, schimmelt niet)
 • Zelf-nivellerend en redelijk goed vullend in alle hoeken en gaten (het mengsel is behoorlijk vloeibaar)
 • Zaagbaar en nagelbaar
 • Goed beloopbaar na 2 tot 3 dagen (let op: de droogtijd is de mede afhankelijk van de dikte van de laag, de temperatuur van de omgeving en de luchtvochtigheid)
 • Makkelijk verwerkbaar (ARBO)
 • Volledig recyclebaar.
hellingsbeton, schuimbeton als afschotlaag
Hellingsbeton, schuimbeton als afschotlaag

NADELEN VAN SCHUIMBETON, MEDE AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSING:

 • Schuimbeton kan moeilijk puntlasten aan
 • Schuimbeton met een laag gewicht kan water opnemen (oplossing: een iets andere samenstelling van het schuimbeton)
 • Schuimbeton is niet geschikt als dekvloer
 • De ruimte waar het schuimbeton wordt gelegd, is 7 dagen niet beschikbaar
 • Goede voorbereiding nodig (vooral i.v.m. het vloeibare karakter, dus tegen weglopen van het schuimbeton, verdunnen door contact met (grond)water e.d.; alle gaten afsluiten; eventueel zand afgraven om goede dikte van schuimbeton te verkrijgen; houten balken verwijderen tegen houtrot)
 • Niet verwerkbaar bij vorst en regen
 • Toepassing bij aanwezigheid van water: schuimbeton drijft op water (volumieke massa ca. 500 kg/m3, dus de helft van water)
 • Toepassing bij een kruipruimte: bij (vrijwel) volledig vullen is er geen kruipruimte meer, dus alle leidingen moeten in mantelbuizen komen te liggen (bij alleen een vloer van schuimbeton is er meestal nog voldoende ruimte over); vraag: is er in de kruipruimte nog ventilatie nodig via muurroosters
 • Toepassing bij een kruipruimte: er kunnen lege ruimten (holten) zijn onder de fundering of de onder de kruipruimte waardoor het schuimbeton weglopen of wegspoelen (sterk verdunnen) wanneer de grondwaterstand vrij hoog is (mogelijke oplossing: voordat met de stort begint, de lege ruimte aanvullen met zand en dit verdichten).

Opmerking:

Toepassing als vervanger van zand bij ophogen “slappe grond”: als de bodem zakt, kan het schuimbeton uiteraard meezakken en mogelijk scheuren.

globaal verband tussen volumieke massa en kubusdruksterkte van schuimbeton (betonpocket 2010 enci heidelberg cement)
Globaal verband tussen volumieke massa en kubusdruksterkte van schuimbeton (betonpocket 2010 enci heidelberg cement)

EIGENSCHAPPEN VAN DRIE TYPEN SCHUIMBETON, UITGAANDE VAN DE VOLUMIEKE MASSA IN NATTE UITVOERING
(VAN DIJK SCHUIMBETON, UIT SCHUIMBETON, EVENWICHTIG CONSTRUEREN)

Volumieke massa5009001200[kg/m3]
Kubus-druksterkte, 28 dgn1,03,56,0[MPa]
E-modulus, druk, 28 dgn65029005800[MPa]
Hygrische krimp5,54,02,5[mm/m]
Kruipfactor3,72,0--[--]
Warmtegeleidings-coëfficiënt0,110,260,40[W/m.K]
Waterdampdiff. w. getal3,56,09,0[--]
Wateropname *)50105[kg/m2]
*) 1 m waterkolom gedurende 10 jaar

DOCUMENTATIE

– Schuimbeton, evenwichtig construeren

Zie ook Stichting Schuimbeton Nederland (SSN), BSD-isolaties, Van Kessel en Van Dijk Schuimbeton (bekijk ook de projecten met schuimbeton).

Verg. ook cellenbeton waar vaak kalk aan toegevoegd wordt en dat meer toegepast wordt als materiaal voor bouwblokken. In België is schuimbeton, door de cellenstructuur, vaak een synoniem voor cellenbeton.